• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Informacja w sprawie użytkowania wieczystego gruntów - 14/11/16

Informacja w sprawie użytkowania wieczystego gruntów - dotyczy właścicieli lokali wyodrębnionych, którym zostały przysłane wypowiedzenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przez Urząd Miasta Krakowa

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz w związku z otrzymanym wypowiedzeniem dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, Zarząd Spółdzielni przypomina mieszkańcom, że przysługuje Państwu prawo do złożenia (w terminie do 30 dni od daty doręczenia w/w pisma) wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.

Wniosek składa się na pismie w dwóch egzemplarzach.

Niezłożenie w/w wniosku w stosownym terminie, będzie traktowane przez Urząd Miasta Krakowa, iż akceptujecie Państwo nowy wymiar opłat z tytułu uzytkowania wieczystego.