• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Siewna’’ - 21/10/20

Zarząd SM ,,Krakus’’ informuje mieszkańców ul. Zawodzie 3, 7 oraz ul. Szafirowa 8 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Siewna" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Pomimo skutecznych protestów oraz uchyleniu przez Wojewodę decyzji ZRID na realizacje przebudowy ul. Szafirowej temat ponownie został ujęty w planie zagospodarowania wbrew opinii mieszkańców. W związku z powyższym prosimy wszystkich o wypełnienie i złożenie (wysłanie) w terminie do 14 listopada wypełnionego wniosku ze stanowczym protestem oraz uchyleniem tej części projektu planu zagospodarowania.

Niezależnie od Państwa pism Zarząd Spółdzielni również wystąpi do Prezydenta Miasta Krakowa o wykreślenie  z planu przebudowy - modernizacji ul. Szafirowej.

W załączeniu prezentacja planu przygotowania przez Wydział Planowania Przestrzennego oraz wzór wniosku/uwag do wypełnienia i przeslania do Wydziału.