• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

wynik przeprowadzonej lustracji - 26/08/21

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniach od 18.05.2021 r. do 27.07.2021 r. została przeprowadzona przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie lustracja pełna działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

List polustracyjny RZRSM w Krakowie z dnia 04.08.2021 r. oraz Protokół z przeprowadzonej lustracji został przekazany upoważnionym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółdzielni. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole lustracji oraz treści listu polustracyjnego Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie nie stawia wniosków polustracyjnych.

Pełna treść listu polustracyjnego oraz protokół lustracji pełnej z działalości Spółdzielni za lata 2018 - 2020 dostępne są dla członków Spółdzielni na stronie internetowej www.krakus.net.pl po bezpiecznym zalogowaniu się, w zakładce e- kartoteka/dokumenty/protokół.