• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 listopada 2020 roku - 28/10/20

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, iż zgodnie z Uchwałą NR XLVI/1261/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 września 2020 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw indywidualnych z dniem 1 listopada 2020 roku ulegają zmianie.

W związku z powyższym od 1 listopada 2020r. niezależna od Spółdzielni, miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. odpady komunalne wynosi 23,00zł za każdą osobę zamieszkałą w danym lokalu

i zgłoszoną na oświadczeniu do Spółdzielni.

W przypadku zmiany ilości osób należy ponownie wypełnić oświadczenie.

Wyjątek stanowią osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny. Osobom tym przysługuje 20% zniżki. Aby móc skorzystać z tej ulgi należy uzupełnić oświadczenie o ilości osób, dodatkowo podając imię i nazwisko posiadacza karty, numer oraz datę ważności karty - oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.krakus.net.pl oraz w Dziale Administracji pok. 216.

Do celów ewidencji należy okazać Kartę Dużej Rodziny lub dostarczyć jej kserokopię (po weryfikacji danych kserokopie KDR zostaną zniszczone).

Uzupełnione oświadczenia i kserokopie KDR można dostarczyć do siedziby Spółdzielni droga mailową na adres spoldzielnia@krakus.net.pl, przesłać tradycyjną pocztą lub wrzucić do skrzynki pocztowej, która znajduje się w siedzibie Spółdzielni przed pokojem nr 203 - dziennik podawczy.

Przypominamy, że zgodnie z zapisem par. 6 pkt 3 „Regulaminu rozliczania kosztów zarządzania oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali” zmiany liczby osób dokonuje się od następnego miesiąca po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia.