• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aneta Łukaszewska

pok. 216, tel. 12 630-24-23

IOD@krakus.net.pl