• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

2016

Rada Nadzorcza w dniu 26 października 2016 r. uchwaliła korektę do planu remontów na 2016 r. - uchwała RN 053/2016 oraz plan reontów na 2016 r. po korekcie - uchwała 054/2016.

Poniżej uchwały Rady Nadzoczej wraz z załącznikami.